Leadenhall Polska SA

Leadenhall Polska SA jest coverholderem rynku Lloyd’s zarejestrowanym pod numerem 10993CTM. Jako coverholder posiada pełnomocnictwa do zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia w imieniu Lloyd’s. Dlatego jest też wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RAU) prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie pod numerem 11192073/A. Nadzór nad Leadenhall sprawuje Generalny Reprezentant Lloyd’s w Polsce (Lloyd’s Polska Sp. z o.o.) Leadenhall Polska S.A. zawiera umowy w imieniu i na rzecz Lloyd’s w Londynie z siedzibą przy Lime Street 1, EC3M 7HA, Wielka Brytania.

Zarząd

  • Maciej Bud-Gusaim – Prezes Zarządu
    Michał Molęda – Wiceprezes Zarządu

ul. Domaniewska 42, 02- 672 Warszawa


NIP: 521-354-46-08
Numer KRS: 0000340229

Dokumenty do pobrania