Między Nami

Produkty ubezpieczeniowe

Kompleksowy program indywidualnego ubezpieczenia na życie Między Nami dedykowany klientom banków spółdzielczych

 

- szeroki zakres ochrony, wiele wariantów do wyboru pozwala znaleźć odpowiednią opcję ochrony

 - połowa sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego może zostać wypłacona Ubezpieczonemu po zdiagnozowaniu choroby śmiertelnej i wesprzeć często kosztowny proces leczenia oraz opieki medycznej. W przypadku odzyskania zdrowia pozostaje ona bezzwrotna

-   jednorazowy zasiłek na wykupienie leków po pobycie w szpitalu (z tytułu ryzyka „karta apteczna”)

- dedykowane konto dla każdego Ubezpieczonego do wpłacania składki

- możliwość zgłaszania roszczeń przez przyjazny i prosty w obsłudze portal internetowy

Zakres ochrony

 • Dla klienta banku
 • Dla sympatyka banku

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności TU Compensa Życie SA można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

Warianty ubezpieczenia

od 36

 • Świadczenia dotyczące ubezpieczonego
 • Świadczenia dotyczące dziecka
 • Świadczenia dotyczące współmałżonka
 • Świadczenia dotyczące rodziców/teściów
 • Świadczenia dotyczące pomocy w nagłej potrzebie

36,00 zł
miesięcznie
zamów

45,00 zł
miesięcznie
zamów

51,50 zł
miesięcznie
zamów

od 72

 • Świadczenia dotyczące ubezpieczonego
 • Świadczenia dotyczące dziecka
 • Świadczenia dotyczące współmałżonka
 • Świadczenia dotyczące rodziców/teściów
 • Świadczenia dotyczące pomocy w nagłej potrzebie

72,00 zł
miesięcznie
zamów

81,00 zł
miesięcznie
zamów

100,00 zł
miesięcznie
zamów

Uwaga! Ubezpieczenie tylko dla osób które ukończyły 18 lat oraz mają poniżej 55 lat!

* wartości podane przy poszczególnych ryzykach stanowią ostateczną(skumulowaną) wysokość świadczenia wypłacaną przez Compensa.
** 50% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłacana jest ubezpieczonemu po stwierdzeniu choroby śmiertelnej.
*** pobyt w szpitalu minimum 4 dni

Dokumenty do pobrania

Między Nami
pdf| OWU zatwierdzone Uchwałą Nr 16/2015 Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 lutego 2015 r.

podgląd

Między Nami
Karta produktu

podgląd

Między Nami
Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

podgląd