Ubezpieczenie Drivers Casco

Produkty ubezpieczeniowe

Produkt skierowany do:

Kierowców, motocyklistów, rowerzystów, pasażerów oraz pieszych uczestników ruchu drogowego.

Zakres ochrony:

5 rodzajów świadczeń:

na wypadek śmierci w wypadku komunikacyjnym

na wypadek całkowitej trwałej (tj. dożywotniej) utraty zdolności do pracy

rentę, tj. miesięczne świadczenie na wypadek okresowej, całkowitej niezdolności do pracy

świadczenie dzienne z tytułu pobytu w szpitalu lub rekonwalescencji w domu

świadczenie tygodniowe na wypadek pozostawania ubezpieczonego w śpiączce.

Zakres ochrony

  • Śmierć
  • Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • Trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Leadenhall Polska można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

Poproś doradcę o przygotowanie oferty

Administratorem danych osobowych w celu porównywania ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych jest Bank Spółdzielczy w Zatorze z siedzibą w Zatorze 32 - 640 przy ulicy Różanej 2, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000143960, NIP: 5490011567, REGON: 000499850.Przy przetwarzaniu danych, w przypadku w którym wymagana jest zgoda, dane przetwarzane są do czasu wycofania przez Użytkownika zgody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do danych, które są przechowywane, usunięcia i zmiany danych, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z powodu szczególnej sytuacji, z wyłączeniem przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa.W celu realizacji powyższych praw, pytań lub uwag dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail rodo@bszator.pl. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Drivers Casco
Karta produktu

podgląd

Drivers Casco
pdf| OWU

podgląd