Produkty ubezpieczeniowe, Nasze rekomendacje

Produkty ubezpieczeniowe

Nie wiesz jakie ubezpieczenie wybrać?

Skorzystaj z formularza
analizy potrzeb klienta
lub zostaw doradcy kontakt:

Administratorem danych osobowych w celu porównywania ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych jest Bank Spółdzielczy w Zatorze z siedzibą w Zatorze 32 - 640 przy ulicy Różanej 2, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000143960, NIP: 5490011567, REGON: 000499850.Przy przetwarzaniu danych, w przypadku w którym wymagana jest zgoda, dane przetwarzane są do czasu wycofania przez Użytkownika zgody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do danych, które są przechowywane, usunięcia i zmiany danych, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z powodu szczególnej sytuacji, z wyłączeniem przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa.W celu realizacji powyższych praw, pytań lub uwag dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail rodo@bszator.pl. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Nasze rekomendacje


już od:

40 zł na miesiąc

Między Nami dostępne online!

Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy

Minimalny wiek wstepu: 18 lat

Maksymalny wiek wstępu: 55 lat

 

Szeroki zakres ubezpieczenia z umowami dodatkowymi, które zapewniają ochronę z tytułu śmierci lub zdrowia ubezpieczonego.

 

zobacz szczegóły zamów online!

już od:

135 zł na rok

Ubezpieczenie Drivers Casco dostępne online!

Warianty:

Pakiet BASIC Śmierć: 25 000 zł jednorazowo Trwała niezdolność: 25 000 zł jednorazowo Renta: 1000 zł miesięcznie Szpital: 50 zł dziennie Śpiączka: 250 zł tygodniowo

Pakiet SOLID Śmierć: 50 000 zł jednorazowo Trwała niezdolność: 50 000 zł jednorazowo Renta: 2000 zł miesięcznie Szpital: 100 zł dziennie Śpiączka: 500 zł tygodniowo

Pakiet COMFORT Śmierć: 100 000 zł jednorazowo Trwała niezdolność: 100 000 zł jednorazowo Renta: 3000 zł miesięcznie Szpital: 150 zł dziennie Śpiączka: 750 zł tygodniowo

Zalety: doskonałe uzupełnienie oferty komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC unikalne świadczenia – renta z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy oraz jednorazowe świadczenie na wypadek całkowitej trwałej niezdolności do pracy łatwe zawarcia umowy w systemie transakcyjnym Leadenhall

zobacz szczegóły zamów online!