Produkty w kategorii Uprawy

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Concordia Uprawy

Bardzo dobra oferta ubezpieczeń zbóż.

Umowa ubezpieczenia zabezpiecza: ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych

Zakres

Dotowane
Niedotowane

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Concordia Polska TUW można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły