Produkty w kategorii OC w życiu zawodowym

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zarządców nieruchomości

50 000 EURO ubezpieczenie obowiązkowe

do 1 mln PLN ubezpieczenie dobrowolne

Zakres

Zarządca Nieruchomości

Wyłączenia

wypłat ponad limit kwotowy (suma ubezpieczenia) – określony jest w polisie w odniesieniu do każdej z sekcji,

Sekcja 1 – zdarzeń, które nastąpiły przed rozpoczęciem lub po zakończeniu okresu ubezpieczenia, ochrona ograniczona do zdarzeń powodujących szkodę, które miały miejsce w tym okresie

Sekcja 2-4 okres ubezpieczenia i data retroaktywna – ochrona ograniczona do roszczeń zgłoszonych w okresie ubezpieczenia z tytułu zdarzeń, które miały miejsce po dacie retroaktywnej (jeżeli została zastrzeżona

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej doradców podatkowych

10 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe

do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)

Zalety szybki dostęp do oferty na wysokie limity kompleksowy zakres ochrony uwzględniający ryzyka nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym (doradztwo kadrowe w tym rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne)

Zakres

Doradca Podatkowy

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Leadenhall Polska można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej biur rachunkowych

10 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe

do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)

Zalety szybki dostęp do oferty brak konieczności podpisywania wniosku kompleksowy zakres ochrony uwzględniający ryzyka nieobjęte ubezpieczeniem obowiązkowym (prowadzenie ksiąg podatkowych oraz doradztwo kadrowe, w tym rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne).

Zakres

Doradca Podatkowy

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Leadenhall Polska można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami

25 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające).

Zalety szybki dostęp do oferty brak konieczności podpisywania wniosku kompleksowy zakres ochrony uwzględniający ryzyka nieobjęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

Zakres

Pośrednik Nieruchomości

Wyłączenia

zobacz szczegóły