Produkty w kategorii Pojazdów

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Ochrona Prawna

Concordia oferuje Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w następujących wariantach:

OP Rodzina

OP Auto

OP Biznes

OP Agro

Zakres

Ochrona prawna w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Pokrycie kosztów obrony prawnej
Pokrycie kosztów obrony prawnej
Pokrycie kosztów obrony prawnej
Użytkowanych prywatnie
Użytkowanych w działalności gospodarczej
Wsparcie prawne w sprawach karnych
Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego
Zwrot kosztów prowadzenia sporów prawnych

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Concordia Polska TUW można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły