Produkty w kategorii Samochód osobowy

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Komunikacja

Kupując w Warcie polisę OC Komfort czy AC Standard  w cenie jest holowanie pojazdu do 100 km.

Do AC Komfort Warta dołącza m.in. usługę samochodu zastępczego po wypadku lub kradzieży do 5 dni.

Zakres

AC
ASSISTANCE
NNW
OC

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności TUiR Warta SA można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły