Produkty w kategorii Samochód osobowy

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

450 zł OC

AUTO

Zakres

AC
ASSISTANCE
NNW
OC
OC

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności TUZ TUW można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Komunikacja

Kupując w Warcie polisę OC Komfort czy AC Standard  w cenie jest holowanie pojazdu do 100 km.

Do AC Komfort Warta dołącza m.in. usługę samochodu zastępczego po wypadku lub kradzieży do 5 dni.

Zakres

AC
ASSISTANCE
NNW
OC

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności TUiR Warta SA można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Ergo 7

Zalety produktu na tle innych ubezpieczeń funkcjonujących na rynku:

pełna ochrona rodziny i majątku,

różnorodność produktów

atrakcyjna składka dla klientów ubezpieczających więcej lub wybierających szerszy zakres ochrony,

możliwość ubezpieczenia domku letniskowego i domu w budowie

ochrona od podstawowych zdarzeń aż po All risk (w ubezpieczeniu mienia, AC i szyb samochodowych)

dopasowana formuła assistance komunikacyjnego

 

Zakres

Assistance
ASSISTANCE
Dewastacja
Kradzież z włamaniem i rabunek
Kradzież zwykła
Następstwa zawału serca i udaru mózgu
NNW
OC
OC w życiu prywatnym
Od wszelkich ryzyk
odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia prywatności, w tym za wyciek danych osobowych
Pokrycie kosztów leczenia operacyjnego
Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Pokrycie kosztów rehabilitacji
Poszukiwania przyczyn szkody
Poważne zachorowanie
Przepięcia z każdej przyczyny
Śmierć
Szyb od stłuczenia
Trwałe i całkowite inwalidztwo w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby
Uszczerbek na zdrowiu

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Ergo Hestia można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Ergo1

Ubezpieczenie majątku i samochodu podczas jednej transakcji

Trzy warianty ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu z usługami assistance w zakresie

Warianty ubezpieczenia:

Mienie od zdarzeń losowych OC w życiu prywatnym

NNW kierowcy i pasażerów

OC posiadacza pojazdu

Zakres

ASSISTANCE
NNW
OC
OC w życiu prywatnym
Ogień i inne zdarzenia losowe

Wyłączenia

zobacz szczegóły