Produkty w kategorii Zwierzęta

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Concordia konie

Zniżka na ubezpieczenie koni dla posiadacza odznaki Polskiego Związku Jeździeckiego oraz członka Polskiego Związku Hodowców Koni. 

Ubezpieczenie koni obejmuje w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia:

Śmierć lub ubój z konieczności w wyniku wypadku

Śmierć lub ubój z konieczności w wyniku choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu

Trwałą utratę zdatności użytkowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu

Trwałą utratę zdatności rozpłodowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, ciąży i porodu

Kradzież i rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży

Udział w kosztach operacji w tym również operacji kolki

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla jeźdźca.

Zakres

Konie

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Concordia Polska TUW można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły