Produkty w kategorii Kredytobiorcy

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Umowa ubezpieczenia na życie ERGO 4

Ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich w zalezności od potrzeb można je bardzo elastycznie i precyzyjnie dopasować. Mamy do wyboru trzy warianty tego ubezpieczenia z szerokim zakresem.

Zakres

Best Doctors
czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby
Poważne zachorowanie
Śmierć
Śmierć ubezpieczonego
śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby
trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny
zdrowie dziecka

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz organiczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego ERGO Hestia można się zapoznać w OWU.

zobacz szczegóły

już od:

40 zł na miesiąc

Dla Seniora

Wiek wstępu od 60 r.ż do 80 r.ż

okres ochrony trwa dożywotnio

SU od 10 000 zł max SU bez limitu

Zakres

Dla klienta banku
Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Śmierć z każdej przyczyny
Uszczerbek na zdrowiu

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz organiczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali Życie SA można się zapoznać w OWU.

zobacz szczegóły

już od:

49 zł na miesiąc

Dla Rodziny

Wiek wstępu od 15 r.ż do 65 r.ż

okres ochrony trwa do 67 r.ż

SU od 15 000 zł max SU bez limitu

Zakres

Dla klienta banku
Następstwa zawału serca i udaru mózgu
niezdolność do pracy zarobkowej
osierocenie dziecka
Pokrycie kosztów leczenia operacyjnego
Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Pomoc medyczna
Poważne zachorowanie
poważne zachorowanie dziecka
Śmierć
śmierć rodziców/teściów
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
urodzenie dziecka

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz organiczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali Życie SA można się zapoznać w OWU.

zobacz szczegóły

już od:

39 zł na miesiąc

Dla Singla

Wiek wstępu od 15 r.ż do 65 r.ż

okres ochrony trwa do 67 r.ż

SU od 20 000 zł max SU bez limitu

Zakres

Dla klienta banku
Następstwa zawału serca i udaru mózgu
pobyt w szpitalu wskutek choroby
Pokrycie kosztów leczenia operacyjnego
Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
pomoc medyczna
Poważne zachorowanie
Śmierć
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
Uszczerbek na zdrowiu

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz organiczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali Życie SA można się zapoznać w OWU.

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Życie Komfort

Wiek wstępu dla:

1. Kredytobiorcy ukończone 18 lat nie ukończone 85 ( pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej )

2. Klienci nie będący kredytobiorcami ukończone 18 lat nie ukończone 65

Ochrona ubezpieczeniowa maksymalnie może trwać do 85 roku zycia.

Zakres

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
Śmierć ubezpieczonego
Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby
Utrata pracy

Wyłączenia

1. W stosunku do ryzyka (klauzuli) śmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, które powstały wskutek:

▪ usiłowania lub popełnienia samobójstwa (w okresie pierwszych dwóch lat od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia);

▪ umyślnego przestępstwa, samookaleczenia przez Ubezpieczonego lub okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego;

▪ czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy, w tym m.in. w strajkach, sabotażach, porachunkach;

▪ zatrucia alkoholem, zażycia narkotyków, środków odurzających lub innych środków farmakologicznych nieprzypisanych przez uprawnionego lekarza;

▪ chorób wynikających ze spożywania lub używania substancji wskazanych w pkt. 5) ust. 1 § 13 OWU Życie Komfort (np. marskość wątroby);

▪ działań wojennych, zamachów terrorystycznych (nie dotyczy sytuacji, gdy Ubezpieczony był ofiarą zamachu) oraz w wyniku działań zbrojnych, udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych;

▪ w związku ze skażeniem radioaktywnym bądź katastrofą nuklearną.

2. W stosunku do innych ryzyk (klauzul), Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, które powstały również wskutek:

▪ zdarzeń spowodowanych umyślnie lub wynikających z rażącego niedbalstwa; ▪ poddania się eksperymentowi medycznemu;

▪ prowadzenia pojazdu lądowego bądź statku powietrznego lub wodnego bez wymaganych zezwoleń lub uprawnień;

▪ chorób umysłowych bądź zaburzeń psychicznych oraz chorób zawodowych, tropikalnych;

▪ zawodowego uprawiania sportu;

▪ nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, który miał miejsce przed zawarciem Umowy ubezpieczenia.

Pełen zakres wyłączeń został określony w § 13 OWU Życie Komfort.

zobacz szczegóły

już od:

190 zł na rok

Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO

Istnieje możliwość wykupienia nawet 3 umów ubezpieczenia w ramach  pakietu Acti ochrona bezpieczeństwo.

Zakres

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Śmierć z każdej przyczyny
Trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Macif Życie TUW można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły

już od:

135 zł na rok

Ubezpieczenie Drivers Casco dostępne online!

Warianty:

Pakiet BASIC Śmierć: 25 000 zł jednorazowo Trwała niezdolność: 25 000 zł jednorazowo Renta: 1000 zł miesięcznie Szpital: 50 zł dziennie Śpiączka: 250 zł tygodniowo

Pakiet SOLID Śmierć: 50 000 zł jednorazowo Trwała niezdolność: 50 000 zł jednorazowo Renta: 2000 zł miesięcznie Szpital: 100 zł dziennie Śpiączka: 500 zł tygodniowo

Pakiet COMFORT Śmierć: 100 000 zł jednorazowo Trwała niezdolność: 100 000 zł jednorazowo Renta: 3000 zł miesięcznie Szpital: 150 zł dziennie Śpiączka: 750 zł tygodniowo

Zalety: doskonałe uzupełnienie oferty komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC unikalne świadczenia – renta z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy oraz jednorazowe świadczenie na wypadek całkowitej trwałej niezdolności do pracy łatwe zawarcia umowy w systemie transakcyjnym Leadenhall

Zakres

Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć
Trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Leadenhall Polska można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły zamów online!

już od:

100 zł na miesiąc

Ubezpieczenia utraty dochodu i NNW

Do 10 milionów złotych Sumy ubezpieczenia. Brak ankiety medycznej oraz badań przed zawarciem umowy.

Zakres

NNW
Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Trwałe i całkowite inwalidztwo w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Leadenhall Polska można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły

już od:

450 zł na rok

Leadenhall Sport

Zakres ochrony: świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Suma ubezpieczenia do 10 milionów złotych

Zakres

NNW
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Trwałe i całkowite inwalidztwo w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Leadenhall Polska można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły

już od:

210 zł na rok

Leadenhall Medica

Zalety: Szybki dostęp do oferty na wysokie limity. Brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy.

Kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

Suma ubezpieczenia do 10 milionów złotych.

Zakres

NNW
Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Leadenhall Polska można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły

już od:

50 zł na miesiąc

Leadenhall Life

Wiek wstępu od 18 lat do  70 lat

okres ochrony może trwać do 75 roku życia

Suma ubezpieczenia do 2 000 000 zł.

Wymagana ankieta medyczna od SU:

18-45 lat powyżej 800 000 zł

46-59 lat powyżej 350 000 zł

>60 lat powyżej    150 000 zł                                                                   

Zakres

Śmierć ubezpieczonego
Śmierć z każdej przyczyny

Wyłączenia

W odniesieniu do śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo nie odpowiada za Zdarzenia ubezpieczenowe będące wynikiem:

1).Udziału ubezpieczonego w działaniach wojennych lub zbrojnych, dobrowolnego i aktywnego uczestnictwa w aktach przemocy, w tym aktach terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach, chyba, że wynikało to z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koiecznej

2).Samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia.

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Ergo 7

Zalety produktu na tle innych ubezpieczeń funkcjonujących na rynku:

pełna ochrona rodziny i majątku,

różnorodność produktów

atrakcyjna składka dla klientów ubezpieczających więcej lub wybierających szerszy zakres ochrony,

możliwość ubezpieczenia domku letniskowego i domu w budowie

ochrona od podstawowych zdarzeń aż po All risk (w ubezpieczeniu mienia, AC i szyb samochodowych)

dopasowana formuła assistance komunikacyjnego

 

Zakres

Assistance
ASSISTANCE
Dewastacja
Kradzież z włamaniem i rabunek
Kradzież zwykła
Następstwa zawału serca i udaru mózgu
NNW
OC
OC w życiu prywatnym
Od wszelkich ryzyk
odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia prywatności, w tym za wyciek danych osobowych
Pokrycie kosztów leczenia operacyjnego
Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Pokrycie kosztów rehabilitacji
Poszukiwania przyczyn szkody
Poważne zachorowanie
Przepięcia z każdej przyczyny
Śmierć
Szyb od stłuczenia
Trwałe i całkowite inwalidztwo w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby
Uszczerbek na zdrowiu

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Ergo Hestia można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły