Produkty w kategorii Takie grupowe

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

40 zł na miesiąc

Dla Seniora

Wiek wstępu od 60 r.ż do 80 r.ż

okres ochrony trwa dożywotnio

SU od 10 000 zł max SU bez limitu

Zakres

Dla klienta banku
Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Śmierć z każdej przyczyny
Uszczerbek na zdrowiu

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz organiczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali Życie SA można się zapoznać w OWU.

zobacz szczegóły

już od:

49 zł na miesiąc

Dla Rodziny

Wiek wstępu od 15 r.ż do 65 r.ż

okres ochrony trwa do 67 r.ż

SU od 15 000 zł max SU bez limitu

Zakres

Dla klienta banku
Następstwa zawału serca i udaru mózgu
niezdolność do pracy zarobkowej
osierocenie dziecka
Pokrycie kosztów leczenia operacyjnego
Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Pomoc medyczna
Poważne zachorowanie
poważne zachorowanie dziecka
Śmierć
śmierć rodziców/teściów
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
urodzenie dziecka

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz organiczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali Życie SA można się zapoznać w OWU.

zobacz szczegóły

już od:

39 zł na miesiąc

Dla Singla

Wiek wstępu od 15 r.ż do 65 r.ż

okres ochrony trwa do 67 r.ż

SU od 20 000 zł max SU bez limitu

Zakres

Dla klienta banku
Następstwa zawału serca i udaru mózgu
pobyt w szpitalu wskutek choroby
Pokrycie kosztów leczenia operacyjnego
Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
pomoc medyczna
Poważne zachorowanie
Śmierć
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
Uszczerbek na zdrowiu

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz organiczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali Życie SA można się zapoznać w OWU.

zobacz szczegóły

już od:

40 zł na miesiąc

Między Nami dostępne online!

Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy

Minimalny wiek wstepu: 18 lat

Maksymalny wiek wstępu: 55 lat

 

Szeroki zakres ubezpieczenia z umowami dodatkowymi, które zapewniają ochronę z tytułu śmierci lub zdrowia ubezpieczonego.

 

Zakres

Dla klienta banku
Dla sympatyka banku

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności TU Compensa Życie SA można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły zamów online!