Produkty w kategorii Rodzinne/wspólne

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

49 zł na miesiąc

Dla Rodziny

Wiek wstępu od 15 r.ż do 65 r.ż

okres ochrony trwa do 67 r.ż

SU od 15 000 zł max SU bez limitu

Zakres

Dla klienta banku
Następstwa zawału serca i udaru mózgu
niezdolność do pracy zarobkowej
osierocenie dziecka
Pokrycie kosztów leczenia operacyjnego
Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Pomoc medyczna
Poważne zachorowanie
poważne zachorowanie dziecka
Śmierć
śmierć rodziców/teściów
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
urodzenie dziecka

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz organiczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali Życie SA można się zapoznać w OWU.

zobacz szczegóły