Produkty w kategorii Gospodarstwo rolne

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Rolne

Zakres

Dobrowolne
Obowiązkowe

Wyłączenia

szkód w mieniu, wyrządzonych rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym

szkód w mieniu, spowodowanych wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem przez nią usług

szkód na osobie, spowodowanych wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem przez nią usług, tylko w sytuacji gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach

 oraz pozostałych wskazanych w art. 53 ustawy

zobacz szczegóły

już od:

130 zł

Pakiet Bezpieczny Rolnik

Zakres

Dobrowolne
Obowiązkowe

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności TUZ TUW można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Concordia Agro

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym

dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych

- Budynki rolnicze Plus dobrowolne ubezpieczenie domu Agro Dom

- Moje Gospodarstwo ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Zakres

Dobrowolne
Obowiązkowe

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Concordia Polska TUW można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły