Produkty w kategorii OC firmy

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Ubezpieczenie D&O

Do 50 milionów złotych

 

Zakres

Odpowiedzialność Członków Zarządu

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności Leadenhall Polska można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

zobacz szczegóły