Analiza potrzeb klienta

Produkty ubezpieczeniowe

Analiza potrzeb

Szanowna Pani, Szanowny Panie, Poniższa Ankieta jest przedstawiana do wypełnienia zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Ankieta służy określeniu wymagań i potrzeb klienta w celu umożliwienia podjęcia świadomej decyzji odnośnie do rozwiązań ubezpieczeniowych znajdujących się w ofercie Agenta ubezpieczeniowego – Banku Spółdzielczego w Zatorze zwanego dalej „Bankiem”. Mając na uwadze jak najlepszy dobór oferty ubezpieczeniowej do Pani/Pana potrzeb, prosimy o dokonanie wyboru rodzaju ubezpieczenia, produktu ubezpieczeniowego oraz zakresu ochrony. Wypełnienie Ankiety jest dobrowolne.

1. Informacje podstawowe


1.1. Rezygnacja z APK
W przypadku odmowy jej wypełnienia lub wypełnienia w części Bank nie ma możliwości dokonania należytej oceny adekwatności zawieranej umowy ubezpieczenia. W takim przypadku wymagane jest podpisanie oświadczenia o odmowie wypełnienia Ankiety.

1.2. Znaczenie analizy
Dzięki analizie potrzeb będziemy mogli przedstawić oferty ubezpieczeń wraz z zakresami i ograniczeniami ochrony. Korzystając z analizy potrzeb będzie można zamówić ubezpieczenie samodzielnie przez Internet lub otrzymać je przygotowane przez Doradcę w Banku.

1.3. Czas trwania analizy
Analiza potrzeb to kilkustopniowy formularz; zależnie od rodzaju ubezpieczenia, produktu ubezpieczeniowego oraz zakresu ochrony.

1.4. Czas obliczania ofert
Czas przygotowywania oferty po wysłanej analizie potrzeb przez Internet jest uzależniony od dostępności produktów Towarzystw Ubezpieczeniowych. Średni czas oczekiwania to dwa dni robocze. Doradca banku skontaktuje się z Panią/em wybranym kanałem komunikacji: telefonicznym lub e-mailowym.

2. Formularz


2.1. Wybór kategorii
Wybierz rodzaj ubezpieczenia a nastepnie ubezpieczany podmiot/przedmiot jaki Cię interesuje.

2.1.1. Rodzaj ubezpieczenia

2.1.2. Ubezpieczany produkt

2.1.3. Zakres ubezpieczenia / ochrona

2.2. Dodatkowe informacje
Wybierz czas ochrony oraz częstotliwość płatności składki jaką jesteś zainteresowany/a.

2.3. Oświadczenia końcowe

2.4. Adres email
Podaj adres email na jaki możemy przesłać Ci wykonaną anlizę potrzeb. Przeprowadzona analiza potrzeb będzie dostępna w Twoich panelu klienta dostępnym po zalogowaniu do systemu. Podanie adresu email jest wymagane.