Zostań właścicielem polskiego banku!

Wypełnij wniosek

Co to znaczy być właścicielem Banku?

Zgodnie ze statutem właścicielami naszego banku są członkowie Spółdzielni-udziałowcy. Każda osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz osoba prawna może być udziałowcem. Wystarczy posiadać jeden udział, którego wartość wynosi 100 zł. Można ich nabyć dowolną ilość. Udziałowcy mają szereg praw, które dokładnie definiuje Statut Banku Spółdzielczego w Zatorze. Posiadanie udziałów, może stanowić inwestycję, gdyż corocznie od udziałów może być naliczona dywidenda. Jej wysokość ustala Zebranie Przedstawicieli.

Korzyści:

  • udział w życiu banku
  • corocznie wypłacana dywidenda
  • pakiety medyczne w korzystnych cenach(oferta)

Deklaracja objęcia udziałów


Dane podstawowe

Podaj swoje imię i nazwisko lub nazwę swojej firmy, jeśli chcesz zakupić udziały jako osoba prawna.
Podanie PESELu lub numeru KRS(w przypadku osoby prawnej) jest kluczowe do weryfikacji Ciebie jako udziałowca. Pamiętaj! podane przez Ciebie dane w tym formularzu nie są NIGDZIE zapisywane ani przechowywane, są użyte jedynie do przygotowania wersji PDF wniosku zakupu udziałów.

Adres


Udziały

Musisz wybrać jaką ilość udziałów chcesz zakupić, każdy udział ma wartość 100 zł, możesz ich zakupić dowolną ilość.

Suma jaką zapłacisz za wybraną ilość udziałów to:

Dla potrzeb potwierdzenia wybranej ilości udziałów musisz wpisać tą samą wartość co wcześniej, tylko słownie

Osoby uposażone


1

Osoba uposażona to ktoś kto otrzyma Twoje udziały w razie Twojej śmierci.
Imię ojca i matki jest konieczne dla dokładniejszej identyfikacji osoby uposażonej. Wpisz oddzielone przecinkiem np. Janusz, Grażyna
Udział procentowy czyli ilość jaką osoba uposażona otrzyma z całej wartości udziałów.

2

Osoba uposażona to ktoś kto otrzyma Twoje udziały w razie Twojej śmierci.
Imię ojca i matki jest konieczne dla dokładniejszej identyfikacji osoby uposażonej. Wpisz oddzielone przecinkiem np. Janusz, Grażyna
Udział procentowy czyli ilość jaką osoba uposażona otrzyma z całej wartości udziałów.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Zatorze z siedzibą w Zatorze 32 - 640 przy ulicy Różanej 2, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000143960, NIP: 5490011567, REGON: 000499850.Przy przetwarzaniu danych, w przypadku w którym wymagana jest zgoda, dane przetwarzane są do czasu wycofania przez Użytkownika zgody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do danych, które są przechowywane, usunięcia i zmiany danych, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z powodu szczególnej sytuacji, z wyłączeniem przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa.W celu realizacji powyższych praw, pytań lub uwag dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail rodo@bszator.pl. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.