Polityka cookies portalu ubezpieczajwbanku.eu

Informacje o portalu

Polityka Cookies

§1

Definicje

1.Bank - Bank Spółdzielczy w Zatorze, ul. Różana 2, 32-640 Zator, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143960, posiadającego NIP: 5490011567, REGON: 000499850.

2.Użytkownik – osoba, która odwiedziła Portal, w szczególności abonent lub użytkownik końcowy zgodnie z ustawą z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954).

3.Portal – strona internetowa, pod którą Bank prowadzi sklep internetowy www.ubezpieczajwbanku.eu.

4.Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pomocą którego Użytkownik ma dostęp do Serwisu.

§2

Postanowienia ogólne

1.Bank korzysta z plików cookies. Pliki cookies (dalej jako: „cookies”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu.

3.Wykorzystywane pliki cookies są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

4.Wykorzystywane pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Urządzenia Użytkownika.

§ 3

Cele w jakich są wykorzystywane pliki cookies

1.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c)dostosowywania zawartości stron internetowych Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika,

d)prawidłowego działania witryny Portalu,

e)marketingowych,

f)odnotowywania faktu akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności, wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgody na marketing bezpośredni, zgody na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących w celach marketingowych i handlowych,zapewnienie bezpieczeństwa.

1

§ 4

Rodzaje plików cookies

1.W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a)„sesyjne” (session cookies) - cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b)„Stałe” (persistent cookies) - cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§5

1.Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookiesOprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

2.Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

4.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

5.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google

Analytics

6.Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Portalu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

7.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

9.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

1.Internet Explorer

2.Chrome

3.Safari

4.Firefox

5.Opera

6.Android

7.Safari (iOS)

2

8.Windows Phone

9.Blackberry

10.Bank gromadzi także dane dotyczące korzystania z Portalu przez użytkowników oraz ich adresy IP na podstawie analizy logów dostępowych. Jest to potrzebne do identyfikowania problemów związanych z działaniem Portalu, oraz wykrywania i usuwania naruszeń i zarządzania Portalem. Adres IP Bank wykorzystuje dodatkowo aby gromadzić i analizować dane osób odwiedzających Portal. Powyższe dane nie pozwalają na określenie tożsamości użytkownika a służą wyłącznie do tworzenia oraz przekazywania statystyki o oglądalności serwisu.

11.Tylko gdy jest to niezbędne do świadczenia danej usługi Bank zbiera bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

3