Dane kontaktowe

Informacje o portalu

Kontakt z agentem

Centrala
ul. Różana 2,
32-640 Zator

ubezpieczenia.zator@bszator.pl
fax +48 (33) 841-10-31
tel +48 (33) 841-08-40
tel +48 (33) 841-23-40

Oddział w Przeciszowie
ul. Długa 4,
32-641 Przeciszów

ubezpieczenia.przeciszow@bszator.pl
tel/fax +48 (33) 841-32-12
tel/fax +48 (33) 841-44-52

Oddział w Oświęcimiu
ul. Piastowska 17,
32-600 Oświęcim

ubezpieczenia.oswiecim@bszator.pl
tel +48 (33) 844-53-82
tel +48 (33) 844-53-83

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Wyzwolenia 1,
43-300 Bielsko-Biała

ubezpieczenia.bielsko@bszator.pl
tel +48 (33) 816-18-85
tel +48 (33) 816-18-86

Oddział w Tomicach
ul. Wojska Polskiego 70,
34-100 Tomice

tomice@bszator.pl
tel +48 (33) 506 56 90

Na odpowiedzi mailowe odpowiadamy do 24 godzin.
Godziny obsługi klientów: pon-pt od 8:00 do 16:00

Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych w celu porównywania ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych jest Bank Spółdzielczy w Zatorze z siedzibą w Zatorze 32 - 640 przy ulicy Różanej 2, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000143960, NIP: 5490011567, REGON: 000499850.Przy przetwarzaniu danych, w przypadku w którym wymagana jest zgoda, dane przetwarzane są do czasu wycofania przez Użytkownika zgody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do danych, które są przechowywane, usunięcia i zmiany danych, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z powodu szczególnej sytuacji, z wyłączeniem przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa.W celu realizacji powyższych praw, pytań lub uwag dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail rodo@bszator.pl. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Pomoc
techniczna

pomoc@codetown.space

Na odpowiedzi mailowe odpowiadamy do 24 godzin.
Godziny obsługi zgłoszeń: Codziennie od 6:00 do 23:00

Administrator
danych osobowych

rodo@bszator.pl

Na odpowiedzi mailowe odpowiadamy do 24 godzin.
Godziny obsługi zgłoszeń: Codziennie od 6:00 do 23:00